Sudjelujte u najvećoj svjetskoj anonimnoj anketi o drogama

Srijeda, 11 Prosinac 2019

Globalna anketa o drogama (GDS - Global Drug Survey) neovisna je i oslobođena utjecaja vladinog financiranja ili komercijalnih interesa.


Sredstva koja generiraju kroz anketu stvaraju besplatne alate za smanjenje štete (Harm Reduction). Međunarodni tim posvećen je pomoći u sigurnosti uporabe droga bez obzira na pravni status droge i promovirajući iskrene diskusije o uporabi droga širom svijeta.GDS2020 nalazi se na kriptiranoj istraživačkoj platformi

Anketa je anonimna i povjerljiva!

Ne trebate davati nikakve osobne podatke. Ne bilježe vašu IP adresu.

"Ovogodišnje temeljno istraživanje trajat će za većinu ljudi 20-30 minuta. Na kraju svakog osnovnog odjeljka o drogama dat ćemo vam povratne informacije o tome kako se vaša učestalost upotrebe uspoređuje s drugim ljudima koji su uzimali tu drogu i sudjelovali u GDS-u u posljednje dvije godine, ili u slučaju alkohola u kojoj fazi rizika se nalazite.""Postavljat ćemo pitanja o svim najčešće korištenim tvarima, kao i nekim neobaveznim detaljnim odjeljcima o medicinskom kanabisu, CBD-u, psihodelicima i samostalnim tretmanima i kako ljudi doziraju MDMA. Također imamo odjeljak o noćnom životu i načinu na koji politika i propisi u različitim gradovima i mjestima utječu na ljudsku upotrebu tvari i rizike kojima mogu biti izloženi. Izuzetno je važno prikupiti te informacije kako biste obavijestili mjesta i vlade koje teže poboljšanju sigurnosti u noćnim životima."

Do sada su sudjelovale 102402 osobe.

Popunjavanje ankete je u potpunosti dobrovoljno, ne morate sudjelovati i možete odabrati u kojim odjeljcima želite odgovoriti.

Globalna anketa o drogama GDS, osnovana 2011., najveća je svjetska anketa o drogama. Svake godine anketom se objedinjuju podaci iz tisuća odgovora s ciljem informiranja o politici droga, kao i promicanja opće sigurnije uporabe droga.

Popuni Global Drug Survey anketu klikom ovdje.

Sudjelujte u najvećoj svjetskoj anonimnoj anketi o drogama