Baner

Vaš Facebook profil može naznačiti uzimate li drogu tijekom clubbinga

Utorak, 23 Veljača 2021

Studija o rave kulturi koju potpisuju Margaret Breuner i suradnici: ‘Glazba do mojih ušiju: veze između klupskih droga i elektroničke glazbe promatrane putem Facebooka’, donosi zanimljive zaključke.


Korisnici droga u klubovima daju nekoliko naznaka upotrebe droga u klubovima i to korištenjem Facebook profila.Nalazi na uzorku od 338 studenata, sugeriraju da korisnici droga u klubu prikazuju više naklonosti prema elektroničkoj glazbi na Facebooku; češće potvrđuju prisustvo (attend) na FB eventima i imaju više prijatelja na Facebooku u odnosu na korisnike droga koji je ne konzumiraju u klubovima. To sugerira da se potencijalno može predvidjeti nečija upotreba droga u klubu na temelju sadržaja njegovog Facebook profila.

Vaš Facebook profil može naznačiti uzimate li drogu tijekom clubbinga