Baner
NoAge

Idete li na NoAge?

Petak, 07 Travanj 2006
U današnjem društvu u kojem brzina života zgušnjava vrijeme, gubitak  duhovnosti, i potraga za istom se počinju odvijati u naoko paralelnom  vremenu. Umjesto kroz nekadašnje vjerske ikone, obrede i rituale, s duhovnošću komuniciramo kroz nove tehnologije  i prakse konzumerističke kulture. U  zatvorenim medijima kluba i video-spota kroz integrativni zagrljaj prostora , glazbe i videa se otkriva novi/stari aspekt duhovnog koji promjenom perspektive postaje puno vidljiviji i jasniji. Bezuvjetno  kao i u svakom vjerskom ritualu primamo komunikacijski sadržaj glazbe,  puštamo ga da se ritmički izmjenjuje  u nama, i u istom ritmu mi nastavljamo plesati na zvukove nove molitve.

O čemu se tu radi?

Prvi dio projekta - instalacija, zamišljena je u formi video-spota   kao kolaž video zapisa obreda, rituala i običaja raznih religija i kultura između kojih se ubacuju kadrovi modernih klupskih rituala. Dinamikom  svoje montaže video prati ritam glazbe čiji je sadržaj dijametralno suprotan  sadržaju videa jer se većinom oslanja na elektronski zvuk kao praksu moderne tehnologije s isječcima zvukova vjerskih rituala. Video se vremenski odvojeno prikazuje na tri TV ekrana, naglašavajući bezvremenost sadržaja dok slušalice daju naglasak na intimnosti i osobnom, iskustvenom aspektu duhovnosti. U trenutku stavljanja slušalica slušatelj se odvaja od vanjskog svijeta i kao u trenutku molitve ulazi  u sadržaj glazbe i videa, a time i u svoj unutarnji, duhovni svijet.

Drugi dio projekta proširuje temu duhovnosti te ispituje koliko se u samim klubovima, mjestima današnjeg glazbenog hodočašćenja, može naći sličnosti s vjerskim i kultskim ritualima u kojima je glazba bila integralni element komunikacije s Bogom ili idolima, putem ikona i slika, u ovom slučaju videa. Klupska večer je klasično zamišljena, sa DJ-em (Funk Guru) koji će puštati današnju klupsku glazbu i VJ-em (maya) koji će raditi projekcije s sadržajem videa iz prvog dijela, ali s intervencijama u realnom vremenu. Glazba je dijelom veoma slična onome što se može čuti na nekim klupskim večerima, ali sa intencijom postizanja stanja sličnog transu da bi naglasili izrazito važan, a ujedno i potpuno zanemaren, ritualni aspekt klupskih okupljanja.

Ono što povezuje oba dijela je korištenje danas veoma raširenih formi popularne kulture (video-spot i klupska večer), koje su uglavnom izrazito materijalistički shvaćene, i njihovo kombiniranje sa klasičnim predodžbama religijskih obreda i duhovnosti te stapanje ta dva naoko veoma različita svijeta u novoj duhovnoj paradigmi.

Video instalacija i konceptualna klupska večer u sklopu TEST-a 7, predvorje kina SC, Savska 25. Video instalacija postavljena od 04.04.-07.04., od 17h-22h. Konceptualna klupska večer se održava u subotu 08.04. od 22h, ulaz je besplatan. Za glazbu se cijelu večer brine Funk Guru, a za video maya. Autori: Maja Gujinović (VJ maya), Nenad Barić (DJ Funk Guru). Suradnik: Borna Abramović (glazba za video spot)

Idete li na NoAge?