Znate li koji je najopasniji posao na svijetu?

Utorak, 03 Svibanj 2016

Sigurno se pitate koji je to najopasniji posao na svijetu?


U električnom inženjeringu rad na održavanju električne opreme pod visokim naponom  je jedan od najopasnijih poslova na svijetu. Radi se o nadzoru električnih vodova. Do vodova se dolazi helikopterom. Inspektor za struju je odjeven u Faraday odijelo koje štiti od strujnog udara i s kojim se može ugodno gibati po električnim vodovima i provjeravati napon.

Znate li koji je najopasniji posao na svijetu?